Biuro "DOM"
Zarząd i Obrót Nieruchomościami


tel. 74 853 68 54
tel. alarmowy 24/h: 887 87 30 30

Do pobrania

Podstawowe druki do wypełniena dla lokatorów:
  Oświadczenie w sprawie naliczeń opłat za wodę
  Oświadczenie dotyczące ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu 
  Pełnomocnictwo do wykonania prawa głosu na zgromadzeniu Wspólnoty Mieszkaniowej 
  Wniosek o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych

Akty prawne obowiązujące w dziedzinie zarządzania nieruchomościami:
  Ustawa o własność lokali 
  Prawo budowlane
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  Kodeks cywilny

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
Inne Telefony Alarmowe

991 
Pogotowie Energetyczne
992 
Pogotowie Gazowe
994 
P.Wodno-Kanalizacyjne
998 
Straż Pożarna
997 
Policja
999 
Pogotowie Ratunkowe
74 851 28 88 
Straż Miejska


Biuro „DOM” Zarząd i Obrót Nieruchomościami 
58-100 Świdnica,
ul.Armii krajowej 29/10


dom@biurodom.com.pl
+ 48 74 853 68 54

Copyright © 2024 Strona internetowa

Design by Graff