Nowa cena ciepła

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od 1 listopada 2018r. obowiązują nowe taryfy dla ciepła. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy podaje do informacji publicznej nowe ceny i stawki opłat za ciepło.

TARYFA DLA GRUPY ZAW
Lp. Składnik Do 1.XI.2018r. Od 1.XI.2018r.
1. Cena za zamówioną moc 7812,05 zł/MW/msc 7946,73 zł/MW/msc
2. Cena ciepła 29,15 zł/GJ 31,65 zł/GJ
3. Cena nośnika ciepła 11,68 zł/m3 12,51 zł/m3
4. Opłata stała za usługi przesyłowe 2640,43 zł/MW/msc 2944,51 zł/MW/msc
5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe 14,26 zł/GJ 14,89 zł/GJ
TARYFA DLA GRUPY ZA
Lp. Składnik Do 1.XI.2018r. Od 1.XI.2018r.
1. Cena za zamówioną moc 7812,05 zł/MW/msc 7946,73 zł/MW/msc
2. Cena ciepła 29,15 zł/GJ 31,65 zł/GJ
3. Cena nośnika ciepła 11,68 zł/m3 12,51 zł/m3
4. Opłata stała za usługi przesyłowe 2075,20 zł/MW/msc 2210,69 zł/MW/msc
5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe 9,56 zł/GJ 9,74 zł/GJ


PRZECZYTAJ DECYZJĘ

Copyright © 2022 Strona internetowa

Design by Graff