Nowa cena wody

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 05.06.2018r ogłosiło zatwierdzoną taryfę dla Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Świdnica Sp. z o.o. na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 13.06.2018r.

Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od 13.06.2018 r. do 12.06.2021 r.

zobacz cennik

Copyright © 2022 Strona internetowa

Design by Graff