W związku z trwającą pandemią koronawirusa nie będą możliwe odczyty wodmierzy bezpośrednio w lokalu właściciela, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o podawanie odczytów samodzielnie i wypełnianie KART ODCZYTU WODOMIERZY.

W trosce o bezpieczeństwo nasze jak i Państwa zdecydowaliśmy się na ograniczenie kontaktów. Z uwagi n a konieczność rozliczania wody na koniec roku bardzo prosimy o podanie odczytów wodomierzy w sposób wybrany z poniższych:
1. Wypełnioną kartę odczytu wodomierzy dostarczyć bezpośrednio do biura "DOM" do skrzynki podawczej;
2. Wypełnioną kartę odczytu wodomierzy wysłać jako załącznik ( skan) lub zdjęcie w poczcie elektronicznej na adres woda@biurodom.com.pl'
3. Stany wodomierzy można również podać telefonicznie na numer 74 853 68 54 lub na numer komórkowy 500-750-252;
4. Zdjęcie wodomierzy ze wskazanym adresem można również wysłać SMS na numer 500-750-252 lub za pomocą aplikacji WhatssApp.

Ponadto inmformujemy,  że wskazanie wodomierzy przekazane przez właściciela jest podstawą do rozliczania wody i/lub odprowadzania ścieków w danym okresie rozliczeniowym. 
W przypadku braku informacji ze strony odbiorcy o wskazaniu wodomierza po upływie 10 dni kalendarzowych rozliczenie będzie dokonywane na podstawie szacowanego zużycia wody.
Po kolejnym okresie rozliczeniowym dokonuje się odczytu i rozliczenia wody z uwzględnieniem wcześniejszej prognozy.

Copyright © 2024 Strona internetowa

Design by Graff